Մեր նշանաբանը

Հումանիստական  ուղղություն

Ա. Մասլոու

Նևրոտիկ դրսևորումների հմքում ընկած է անհատի դրդապատճառային ոլորտի կառուցվածքի խանգարումները:

Նևրոզը հիմնարար պահանջմունքների ֆրուստրացիայի հետևանք է: Որքան բարձր է պահանջմունքը, այնքան բարձր է ֆրուստրացիոն վիճակը:

Սոցիալական  տեսություն

Ջ. Ֆուրստ:

Նևրոզների պատճառը սոցիալական անհավասարությունն է:

Ջ. Ֆուրստ:

Նևրոզների պատճառը սոցիալական անհավասարությունն է:

Ֆիզիոլոգիական  մոտեցում

Նևրոզի պաթոգենեզում (ձևավորման մեխանիզմ) կարևոր դեր է խաղում հոգետրավման:

Նևրոզը դիտարկվում է որպես ադապտացիա (հարմարում) տրավմատիկ իրավիճակին

Հոգետրավմայի էությունը արտացոլվում է կլինիկական դրսևորումներվ

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

 

Նևրոզի   առաջացման  գիտական  մոտեցումները՝ էքզիստենցիալիզմ

Վ.Է. Ֆռանկլ

Նևրոզը էքզիստենցիալ վակումի հետևանք է, որը  պայմանավորված է կյանքի իմաստի կորուստով:

Նևրոտիկ խանգարումները բարձրագույն նյարդային համակարգի  գործընթաց է՝ 

կյանքը  վերաիմաստավորելու անհատական միջոց:

 

Վ. Է. Ֆրանկլ.

«Հոգեվոր արժեքներին  մենք չենք սովորում,  դրանք մենք վերապրում ենք»

«Լինել մարդ՝ կնշանակի ուղղված լինել դեպի ինչ որ բանի, ինչ որ մեկի՝ տրվել գործի, որին մարդը նվիրվել է, տրվել մարդու, որին սիրում է»

«Եթե բոլոր մարդիկ լինեին իդեալական, ապա միշտ կարելի էր ամեն մեկին փոխարինել մյուսով»

«Հենց այն տեղ, որտեղ մենք անօգնական ենք և անհույս՝ լինելով անկարող  փոխել իրավիճակը, դա հենց այդ տեղն  է, որ պետք է փոխվենք ինքներս»  դա մեր կյանքի դասն է:

«Կարևոր են ոչ թե մեր վախերն ու տագնապները, այլ այն, թէ ինչպես ենք մենք վերաբերվում   դրանց»:

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

 

Նեվրասթենիա`

ա) հիպերսթենիկ (դրդվող)

բ) հիպոսթենիկ (հյուծվող)

հիպերսթենիկ   Նեվրասթենիա

             Բարձր գրգռվածուոթյուն

             Հուզական լաբիլություն գրգռվածությամբ

             Անհամբերություն

Հիպոսթենիկ   Նեվրասթենիա

             Բարձր գրգռվածություն, որը արագ անցնում է ապատիկ վիճակի հոգեկան հյուծվածությամբ

             Առկա է բարձր լարվածություն հակառակ ուղղվածություն ունեցող բացասական հոյզեր

(հիվանդները սկզբում կարող են բարձր ճչալ, մեղադրել դիմացինին, ինչը արագ փոխարինվում է անպիտանելիության, սեփական մեղավորության, ինքնախարազանման զգացումով):

Առկա է տխրության, կարոտի, տագնապի, վախի ապրումները

Նևրասթենիան ախտորոշելու համար  շատ կարեվոր  են մի քանի ախտանիշներ՝

             ընդհանուր վիճակի վատացում, անգամ թեթև ֆիզիկական կամ մտավոր լարվածությունից հետո կամ վիճակի բարելավում փոքր հանգստից հետո,

             վերը թվարկած ախտանիշներից առնվազն երկուսի առկայությունը։

Ներկայումս շատ տարածված է հոգետրավմատիկ ազդեցության գործոնը ընդունել որպես նևրոզի նախապայման: Սակայն տարբեր հոգեբանական և հոգեբուժական դպրոցների կողմից այդ գործոնների ազդեցությունը մեկնաբանվում են համապատասխան իրենց ուղղվածության, որոնք լինում են փոխլրացնող, իսկ երբեմն էլ հակադիր մեկնաբանություններով:

Նևրոզի  առաջացման  հոգեվերլուծական  մոտեցում

Զ. Ֆրոյդ

Ենթադրվում է, որ նևրոզը ունի հոգեծին բնույթ, և այն սիմվոլիզացված ձևով արտացոլում է հոգեկան կոնֆլիկտի էությունը: Այն սուբյեկտի կյանքում եղած խնդիրների  հետևանք է:

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

 

«Ապագա » հոգեբանական ծառայության կենտրոնը առաջարկում  է 3-ից 14  տարեկան երեխայի անձնային աճին և հոգեկան զարգացմանը նպաստող  գործիքակազմ:

Փաթեթը ներառում է 4 տարիքային փուլ՝ 3- 5տ., 6-7տ., 8-10տ., 11-14տ. տարիքային խմբեր:

Երեխայի հոգեկան զարգացումը գնահատող դիագնոստիկ փաթեթը իրենից ներկայացնում է տարիքային համապատասխանությամբ մշակված ենթաթեսթերի համախումբ, ուր ընդգրկված են իմացական ոլորտի տարբեր բաղադրիչներին ուղղված հարցեր և առաջադրանքներ:

            Այն կարող է կիրառվել հանրակրթական, ներառական և հատուկ դպրոցներում, ինչպես նաև բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոններում: Փաթեթը կարող է ծառայել երեխաների ուղղորդմանը՝ անհատական ծրագրերով և անհատական ուսումնական պլաններով աշխատանքների ընթացքում:

Դիագնոստիկ փաթեթը նախատեսված է նաև ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթական կարիքների գնահատման համար:

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/