Մեր նշանաբանը

«Նևրոզների, դեպրեսիաների և այլ հոգեմարմնային (փսիխոսոմատիկ) հիվանդությունների հոգեբանական առանձնահատկությունները, հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպման յուրահատկություները. հեղինակային և այլմեթոդիկաների կիրառական մոտեցումները»

Մասնակցել ցանկացողները պետք է գրանցվեն APAGA Online խմբում, կամ զանգահարեն 094 019161 կամ 091 201 601

 

 

Սեմինարը նախատեսված է հոգեթերապևտների, հոգեբանների, բժիշկների, հոգեբանություն ուսումնասիրող  բարձր կուրսերի ուսանողների և մագիստրոսների համար:

Սեմինարի ընթացքում մասնակիցը կկարողանա՝

 • Ծանոթանալ հոգեսոմատիկ /հոգեմարմնային/ խանգարումների հոգեթերապևտիկ և հոգեբանական խորհրդատվության հեղինակային և այլ պրակտիկ մեթոդիականերին: 
 • Ձևավորել հոգեթերապևտիկ հիմնարար հմտություններ փսիխոսոմատիկ խանգարումներ ունեցող այցելուի հետ տարվող  աշխատանքում:

Սեմինարի ծրագրում նախատեսված է՝

 • «Մեծ» և «փոքր» փսիխոսոմատիկա
 • Կիրառական «Պանհոգեբանություն» /панпсихологизм/
 • Փսիխոսոմատիկան որպես առարկայացված և մարմնավորված նևրոզ
 • Մա՛րդ, ոչ թե հիվանդություն բուժելու սկզբունք
 • Նևրոտիկ և պսիխոտիկ հոգեվիճակների գիտակցման կարևորությունը, մոտեցումներն ու ընթացակարգերը
 • Փսիխոսոմատիկ ու նյարդային խանգարումներ ունեցող այցելուի ապագայի պատկերացումների հետ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները
 • Այցելուի ռեսուրսների որոնում և աշխատանք հոգետրավմաների հետ, դասական մեկնություններ և անձնական փորձ
 • Հգետրավմատիկ իրավիճակի վերապրման  համակարգված ուղու մշակում
 • Հոգեբանական արդյունավետ աշխատանքի չափորոշիչներ:

 

Սեմինարի ընթացակարգ՝

 • Տեսական մաս (15-20րոպե),
 • Անհատական աշխատանք (պրակտիկ գործընթաց) (1,5 -2ժամ)
 • «Վարպետաց դաս» (Мастер класс) (30 րոպե)
 • Քննարկում և հետադարձ կապ (30 րոպե)

 

 

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

  «Ապագա» հոգեբանական ծառայության կենտրոնում կմեկնարկի «Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» on liane պրակտիկ  դասընթացը 

Քննարկվող ենթաթեմաներն են՝

 1. Նևրոզների դասակյարգումը
 2. Նևրոզների դիֆերենցիալ դիագնոստիկա
 3. Նևրոզների հետ աշխատանքի յուրահատկությունները: Էկլեկտիկ մոտեցում:
 4. Նևրոզի հաղթահարման մոտեցումները՝ հոգեթերապևտիկ և ֆարմակալոգիական բուժման առանձնահատկությունները

  Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

  Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

  Հեռ.` (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

  Վեբ կայք.` http://ache.am

  https://www.facebook.com/Apaga.ache/

   

Նևրոզների  պատճառները

Կենսաբանական՝ ժառանգականություն և կոնստիտուցիա

             Նևրոզի գեն որպես այդպիսին չկա, սակայն ժառանգական նախատրամադրվածությունը ակնհայտ է, օրինակ՝ եթե երկվորյակներից մեկը տառապում է նևրոզով, ապա հավանականությունը, որ մյուսի մոտ ևս կարտահայտվի այն կազմում է 48 %

             Մարմնի կազմվածքը (կոնստիտուցիա)

             Նևրոզների նկատմամբ հակվածություն է նկատվում աստենիկների և հիպերստենիկների մոտ

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

 

Նեվրոզների  դասակարգումը

             Նևրասթենիա

             Հիսթերիկ նևրոզ

             Սևեռուն վիճակների նևրոզ

             Հոգեսոմատիկ դրսևորումներ

Հիսթերիկ  նեվրոզ՝

 

Հոգեկան խանգարման դրսևորումներից է, որին բնորոշ է այլոց ուշադրությունը սևեռել դեպի սեփական անձը: Այս հիվանդությունը բնորոշ է անկայուն հոգեկան ունեցող անձանց:

 

             Որն է հիսթերիայի էությունը՝ սեփական վարքի ներքին անպատասխանատվության պայմաններում  չափազանց մեծ  պահանջատիրություն շրջապատող անձանցից :

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

 

 

Նեվրոզի հիմնական  դրսևորումներնեն՝

             Բարձր զգայություն սթրեսների նկատմամբ՝ ամենաթույլ սթրեսային իրավիճաներին անձը պատասխանում է հուսահատությամբ կամ ագրեսիվությամբ:

             Լալկանություն

             Վիրավորվածություն

             Տագնապայնություն

             Կենտրոնացում հոգետրավմա առաջացնող իրավիճակի վրա

             Աշխատանք կատարելու փորձը զուգորդվում է արագ հոգնածությամբ

             Զգայություն բարձր ձայների, պայծառ լույսի և ջերմաստիճանի տատանումների նկատմամբ

             Քնի խանգարումներ

             Վեգետատիվ խանգարումներ

             Երբեմն լիբիդոի և պոտենցիայի նվազում

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/