Մեր նշանաբանը

  «Ապագա» հոգեբանական ծառայության կենտրոնում կմեկնարկի «Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» on liane պրակտիկ  դասընթացը 

Քննարկվող ենթաթեմաներն են՝

 1. Նևրոզների դասակյարգումը
 2. Նևրոզների դիֆերենցիալ դիագնոստիկա
 3. Նևրոզների հետ աշխատանքի յուրահատկությունները: Էկլեկտիկ մոտեցում:
 4. Նևրոզի հաղթահարման մոտեցումները՝ հոգեթերապևտիկ և ֆարմակալոգիական բուժման առանձնահատկությունները

  Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

  Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

  Հեռ.` (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

  Վեբ կայք.` http://ache.am

  https://www.facebook.com/Apaga.ache/

   

Նեվրոզների  դասակարգումը

             Նևրասթենիա

             Հիսթերիկ նևրոզ

             Սևեռուն վիճակների նևրոզ

             Հոգեսոմատիկ դրսևորումներ

Հիսթերիկ  նեվրոզ՝

 

Հոգեկան խանգարման դրսևորումներից է, որին բնորոշ է այլոց ուշադրությունը սևեռել դեպի սեփական անձը: Այս հիվանդությունը բնորոշ է անկայուն հոգեկան ունեցող անձանց:

 

             Որն է հիսթերիայի էությունը՝ սեփական վարքի ներքին անպատասխանատվության պայմաններում  չափազանց մեծ  պահանջատիրություն շրջապատող անձանցից :

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

 

 

Նեվրոզի հիմնական  դրսևորումներնեն՝

             Բարձր զգայություն սթրեսների նկատմամբ՝ ամենաթույլ սթրեսային իրավիճաներին անձը պատասխանում է հուսահատությամբ կամ ագրեսիվությամբ:

             Լալկանություն

             Վիրավորվածություն

             Տագնապայնություն

             Կենտրոնացում հոգետրավմա առաջացնող իրավիճակի վրա

             Աշխատանք կատարելու փորձը զուգորդվում է արագ հոգնածությամբ

             Զգայություն բարձր ձայների, պայծառ լույսի և ջերմաստիճանի տատանումների նկատմամբ

             Քնի խանգարումներ

             Վեգետատիվ խանգարումներ

             Երբեմն լիբիդոի և պոտենցիայի նվազում

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

Նևրոզների  պատճառները

Կենսաբանական՝ ժառանգականություն և կոնստիտուցիա

             Նևրոզի գեն որպես այդպիսին չկա, սակայն ժառանգական նախատրամադրվածությունը ակնհայտ է, օրինակ՝ եթե երկվորյակներից մեկը տառապում է նևրոզով, ապա հավանականությունը, որ մյուսի մոտ ևս կարտահայտվի այն կազմում է 48 %

             Մարմնի կազմվածքը (կոնստիտուցիա)

             Նևրոզների նկատմամբ հակվածություն է նկատվում աստենիկների և հիպերստենիկների մոտ

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/

 

Հումանիստական  ուղղություն

Ա. Մասլոու

Նևրոտիկ դրսևորումների հմքում ընկած է անհատի դրդապատճառային ոլորտի կառուցվածքի խանգարումները:

Նևրոզը հիմնարար պահանջմունքների ֆրուստրացիայի հետևանք է: Որքան բարձր է պահանջմունքը, այնքան բարձր է ֆրուստրացիոն վիճակը:

Սոցիալական  տեսություն

Ջ. Ֆուրստ:

Նևրոզների պատճառը սոցիալական անհավասարությունն է:

Ջ. Ֆուրստ:

Նևրոզների պատճառը սոցիալական անհավասարությունն է:

Ֆիզիոլոգիական  մոտեցում

Նևրոզի պաթոգենեզում (ձևավորման մեխանիզմ) կարևոր դեր է խաղում հոգետրավման:

Նևրոզը դիտարկվում է որպես ադապտացիա (հարմարում) տրավմատիկ իրավիճակին

Հոգետրավմայի էությունը արտացոլվում է կլինիկական դրսևորումներվ

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/