«Նևրոզների, դեպրեսիաների և այլ հոգեմարմնային (փսիխոսոմատիկ) հիվանդությունների հոգեբանական առանձնահատկությունները, հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպման յուրահատկություները. հեղինակային և այլմեթոդիկաների կիրառական մոտեցումները»

Մասնակցել ցանկացողները պետք է գրանցվեն APAGA Online խմբում, կամ զանգահարեն 094 019161 կամ 091 201 601

 

 

Սեմինարը նախատեսված է հոգեթերապևտների, հոգեբանների, բժիշկների, հոգեբանություն ուսումնասիրող  բարձր կուրսերի ուսանողների և մագիստրոսների համար:

Սեմինարի ընթացքում մասնակիցը կկարողանա՝

 • Ծանոթանալ հոգեսոմատիկ /հոգեմարմնային/ խանգարումների հոգեթերապևտիկ և հոգեբանական խորհրդատվության հեղինակային և այլ պրակտիկ մեթոդիականերին: 
 • Ձևավորել հոգեթերապևտիկ հիմնարար հմտություններ փսիխոսոմատիկ խանգարումներ ունեցող այցելուի հետ տարվող  աշխատանքում:

Սեմինարի ծրագրում նախատեսված է՝

 • «Մեծ» և «փոքր» փսիխոսոմատիկա
 • Կիրառական «Պանհոգեբանություն» /панпсихологизм/
 • Փսիխոսոմատիկան որպես առարկայացված և մարմնավորված նևրոզ
 • Մա՛րդ, ոչ թե հիվանդություն բուժելու սկզբունք
 • Նևրոտիկ և պսիխոտիկ հոգեվիճակների գիտակցման կարևորությունը, մոտեցումներն ու ընթացակարգերը
 • Փսիխոսոմատիկ ու նյարդային խանգարումներ ունեցող այցելուի ապագայի պատկերացումների հետ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները
 • Այցելուի ռեսուրսների որոնում և աշխատանք հոգետրավմաների հետ, դասական մեկնություններ և անձնական փորձ
 • Հգետրավմատիկ իրավիճակի վերապրման  համակարգված ուղու մշակում
 • Հոգեբանական արդյունավետ աշխատանքի չափորոշիչներ:

 

Սեմինարի ընթացակարգ՝

 • Տեսական մաս (15-20րոպե),
 • Անհատական աշխատանք (պրակտիկ գործընթաց) (1,5 -2ժամ)
 • «Վարպետաց դաս» (Мастер класс) (30 րոպե)
 • Քննարկում և հետադարձ կապ (30 րոպե)

 

 

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/