Հումանիստական  ուղղություն

Ա. Մասլոու

Նևրոտիկ դրսևորումների հմքում ընկած է անհատի դրդապատճառային ոլորտի կառուցվածքի խանգարումները:

Նևրոզը հիմնարար պահանջմունքների ֆրուստրացիայի հետևանք է: Որքան բարձր է պահանջմունքը, այնքան բարձր է ֆրուստրացիոն վիճակը:

Սոցիալական  տեսություն

Ջ. Ֆուրստ:

Նևրոզների պատճառը սոցիալական անհավասարությունն է:

Ջ. Ֆուրստ:

Նևրոզների պատճառը սոցիալական անհավասարությունն է:

Ֆիզիոլոգիական  մոտեցում

Նևրոզի պաթոգենեզում (ձևավորման մեխանիզմ) կարևոր դեր է խաղում հոգետրավման:

Նևրոզը դիտարկվում է որպես ադապտացիա (հարմարում) տրավմատիկ իրավիճակին

Հոգետրավմայի էությունը արտացոլվում է կլինիկական դրսևորումներվ

 

«Նևրոզները մեր կյանքում դրսևորուները, կանխարգելման ու հաղթահարման ուղիները» պրակտիկ դասընթացը (II փուլ)

Հոգեբանական ծառայություն «ԱՊԱԳԱ»

Հասցե` Նոր Նորքի 1-ին զ. Նանսենի 3

Հեռ.` (+374) 98 281 856, (+374) 94 800 970, (+374) 96 01 91 61 

Վեբ կայք.` http://ache.am

https://www.facebook.com/Apaga.ache/