Մեր նշանաբանը

Դա  խոսքային  և  ոչ  խոսքային  գործունեության  համախումբ  է,  որը  մենք  իրականացնում  ենք,  որպեսզի  արտահայտենք  մեր  հետաքրքրությունները  մեկ  այլ  անձի  նկատմամբ:Ֆլիրտնայն  ուրախ  է,  անվտանգ,  իրական: Ֆլիրտըլավ  է  հատկապես  նրանց  համար,  ովքեր  ոչ  մի  պարտավորվածություն  չունեն,  այն  բարձրացնում  է տրամադրությունը  և  հեշտությամբ  ընդունվում   է  և'  տղամարդկանց,  և'  կանանց կողմից: Հաճախ  ֆլիրտող  անձանց  արյան  մեջ  էրիթրոցիտների  քանակը  բավականին  բարձր  է  լինում,  որը  նպաստում  է  իմունիտետի  և  առողջության  բարելավվմանը:

Որտե±ղ  կարող  է  այս  ճանապարհը  Ձեզ  տանել:Որտեղ  պատահի! Ընկերություն  ըստ  հետաքրքրության,  մասնագիտական  կապ,  ռոմանտիկ  հարաբերություններ,  ամուսնություն:Կարևոր  չէ  ինչպիսին  է  Ձեր  գործողությունների  արդյունքը,  ֆլիրտը`  ծանոթությունը  և  հաղորդակցումը  դարձնում  է  հեքիաթային:Անհարմար իրավիճակներից  և  չհասկացված  լինելուց  խուսափելու  համար  անհրաժեշտ  է  ֆլիրտում  ճիշտ  մոտեցում  ցուցաբերել: 

↓         ↓          ↓

Գրավչության ժեստեր