Մեր նշանաբանը

ՙԱռողջության և կրթության հայկական կենտրոնի՚ կողմից կազմակերպվող թրեյնինգ-սեմինարների ցուցակ

Սեմինարներ և Թրեյնինգներ վարող օր ժամեր

14 Տոլերանտության հոգեբանություն Պապոյան Վ. /ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոն/ 8 2.5
15 Հոգեդիագնոստիկ մեթոդների ուսուցում /MMPI, Շեշտվածության հարցարան/ Պապոյան Վ. /ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոն/ 8 2
16 Մանկան հոգեդիագնոստիկ մեթոդներ /ՙԸնտանիքի նկար՚, ՙՆկարիր մարդ՚, CAT, միջանձնային հարաբերությունների մեթոդիկաներ/ Գալստյան Ա. /ԵՊՀ հոգեբանների պատրաստման կենտրոն/ 8 2
17 Մանկան խնամք և զարգացում /0-6 տարեկան/ Գալստյան Ա. /ԵՊՀ հոգեբանների պատրաստման կենտրոն/ 7 2.5
18 Հեքիաթաթերապիա /հոգեբանական տեխնիկաներ/ Ղազարյան Գ. /ԵՊԲՀ հոգեբանության ամբիոն/ 8 2.5
19 Բիզնեսի հոգեբանություն Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
20 Բանակցություններ առանց պարտության Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
21 Սոմատոթերապիա Պապոյան Վ. /ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոն/ 8 2.5
22 Բանավիճային ակումբ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 1.5 2.5
23 Թրեյներների թրեյնինգ /1-ին փուլ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
24 Թրեյներների թրեյնինգ /2-րդ փուլ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
25 Թիմի կայացում /1-ին փուլ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
26 Թիմի կայացում, թիմի գործունեության ռազմավարության մշակման մոդել /2-րդ փուլ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5

<< նախորդ հաջորդ>>

 

Հասցե` Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Ֆ. Նանսենի 3

Հեռախոս` 63 39 13