Մեր նշանաբանը

Անհատական հոգեբանական խորհրդատվությունը ,,,

հոգեբանական աջակցության ձևերից է, որի նպատակն է`

 • անձի ինքնազգացողության բարելավում
 • անհանգստացնող խնդիրների բացահայտում և լուծում
 • ներանձնային և միջանձնային խնդիրների, բարդույթների լուսաբանում և ուղղորդում
 • ներանձնային և միջանձնային կոնֆլիկտների կանխարգելում և արդյունավետ լուծում
 • դեպրեսիաների կանխարգելում, հաղթահարում
 • սթրեսային իրավիճակներում հոգեբանական ինքնօգնության և փոխօգնության կազմակերպում
 • արտակարգ իրավիճակներից հետո հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքների իրականացում
 • անձի վարքային տեսականու ընդլայնում

խմբային հոգեբանական խորհրդատվությունը

խմբային հոգեբանական խորհրդատվությունը մասնագիտական գործունեություն է որի նպատակն է խմբի անդամների մասնակցությամբ, խմբային գործունեության մեթոդների (T-խմբեր, գեշտալտ խմբեր, հանդիպման խմբեր, հոգդրամա , հոգեմարմնային կողմնորոշում…) և օրինաչափությունների (խմբային դինամիկա) կիրառմամբ մասնակիցների մոտ ապահովել

 • խմբի մասնակիցների հոգեբանական խնդիրների կանխարգելումը, շտկումը, լարվածության լիցքաթափումը,
 • գործնական հարաբերություններին նպաստող հմտությունների ձևավորումը
 • խմբերի (կոլեկտիվների, կազմակերպությունների) ներուժի զարգացումը ներխմբային և միջխմբային խնդիրների բացահայտումն ու շտկումը

    հետևյալ հմտությունների զարգացման միջոցով`

 • որոշումներ կայացնելու
 • խնդիրներ լուծելու
 • վերլուծաբար մտածելու
 • ստեղծագործաբար մտածելու
 • արդյունավետ հաղորդակցվելու
 • ինքնաճանաչման, դրական ինքնագնահատականի և միջավայրի կարևորման
 • ապրումակցման
 • սթրեսներին դիմակայելու
 • զգացմունքներին տիրապետելու
 • կյանքի նկատմամբ դրական կողմնորոշման

ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն

ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվությունը…ապահովում է ընտանկան հարաբերությունների շտկում և ներդաշնակեցում…անհատական և խմբային խորհրդատվության միջոցով:

Ընտանեկան հոգեբանական աջակցությունը իրականացվում է հետևյալ գործառույթներով`

 • Ընտանեկան կոնֆլիկտների հաղթահարում և լուծում
 • Երիտասարդ ծնողների դպրոց
 • սեմինարների, թրեյնինգների, բանավեճերի և գիտահանրամատչելի զեկույցների կազմակերպում
 • On-line ռեժիմով խորհրդատվության կազմակերպում

վերադառնալ ծառայությունների ցանկին