Մեր նշանաբանը

ՙԱռողջության և կրթության հայկական կենտրոնի՚ կողմից կազմակերպվող թրեյնինգ-սեմինարների ցուցակ

Սեմինարներ և Թրեյնինգներ վարող օր ժամեր

1 Անհատական խորհրդատվության հմտություններ /1-ին փուլ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
2 Անհատական խորհրդատվության հմտություններ /2-րդ փուլ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
3 Անձի զարգացում /Անձնային աճ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
4 Միջանձնային կոնֆլիկտների կանխարգելում, լուծում Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
5 Ընտանեկան կոնֆլիկտներ, կանխարգելում, լուծում Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
6 Դեպրեսիաները որպես ներանձնային կոնֆլիկտի հետևանք Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
7 Խաղային թերապիա Գալստյան Ա. /ԵՊՀ հոգեբանների պատրաստման կենտրոն/, Ղազարյան Գ. /ԵՊԲՀ հոգեբանության ամբիոն/ 8 2.5
8 Հոգեբանական լիցքաթափում Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
9 Սթրեսը մեր կյանքում, ինքնօգնություն և փոխօգնություն /1-ին փուլ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
10 Սթրեսը մեր կյանքում, ինքնօգնություն և փոխօգնություն /2-րդ փուլ/ Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
11 Ներքին և արտաքին միջավայրի կառավարում Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5
12 Վախերը և ֆոբիաները հոգեվերլուծական և հոգեբուժական մոտեցմամբ Թադևոսյան Գ. 8  2.5
13 Արդյունավետ հաղորդակցում Բեջանյան Ա. /ԱԿՀԿ/ 8 2.5

հաջորդ >>

 

Հասցե` Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Ֆ. Նանսենի 3

Հեռախոս` 63 39 13